Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku Posts

Świadczenia Wychowawcze: Informacja

8 czerwca 2021 • Przemysław Tomasik

Zgodnie z art. 13a pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznanym świadczeniu wychowawczym.

Zgodnie z art 13a pkt 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

W związku z powyższym, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku , informuje, że informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 można odebrać w tut. Ośrodku, w pokoju nr 1.

Aktualności: Informacja

27 kwietnia 2021 • Przemysław Tomasik

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w związku z dniem świątecznym przypadającym w sobotę 1 maja, ośrodek będzie nieczynny w dniu 4 maja 2021 roku (wtorek).

Aktualności: Pogram „Rodzina 500+”

16 marca 2021 • Przemysław Tomasik

Przypominamy, że obecny okres świadczeniowy 2019/2021 dotyczący świadczenia wychowawczego (500+) trwa do 31.05.2021 r.

Wnioski, które złożyli Państwo po 01.07.2019 r., są realizowane do 31.05.2021 r.

Wnioski na kolejny okres 2021/2022 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r. ( wersja papierowa ), a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

Aktualności: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

5 marca 2021 • Przemysław Tomasik

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku po raz kolejny podjął współpracę z Radomskim Bankiem Żywności w zakresie dystrybucji żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 

– Jednocześnie informujemy, że w dniach 09, 10, 11 marzec 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) wydawana będzie  żywność w ramach Programu w budynku przy ul. Zwoleńskiej (boisko Orlik) w godzinach: 8.00 do 14.00.

Prosimy o terminowy odbiór żywności.

Obowiązuje konieczność noszenia maseczek (zasłaniających nos i usta) oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Aktualności: REALIZACJA PROGRAMU „WSPIRAJ SENIORA” PRZEDŁUŻONA DO 31 MARCA 2021 R.

5 marca 2021 • Przemysław Tomasik

W trosce o bezpieczeństwo nasz samorząd podjął działania, których celem jest wsparcie seniorów w czynnościach związanych z zakupami żywności, środków czystości i leków.

Zgłoszenia osób, które potrzebują takiej pomocy przyjmowane są pod numerem telefonu:

22 505 11 11

Po otrzymaniu danych pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku będą kontaktować się z osobą wskazaną celem ustalenia rodzaju wsparcia, ustalą szczegóły dotyczące realizacji zakupów, rozliczenia, a także terminów realizacji.

Program adresowany jest do:

  1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażeniami COVID-19

  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy (zrobienie i dostarczenie zakupów) jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia z programu pokrywa koszty zakupów.

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami M-GOPS w Lipsku lub telefonicznie: 48 37 80 182 w godzinach pracy od poniedziałku do piątku – 7.30 – 15.30

Aktualności: Informacja

21 grudnia 2020 • Przemysław Tomasik

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 11/2020 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku z dnia 3 grudnia 2020 r., dnia 24 grudnia 2020 r. w Wigilię (czwartek) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku będzie nieczynny.

Aktualności: Czyste Powietrze

5 listopada 2020 • Przemysław Tomasik

CZYSTE POWIETRZE: ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH WYDAJE M-GOPS W LIPSKU

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

Zaświadczenia wydaje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wniosek można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ul. 1 Maja 2 27 – 300 Lipsko, wysłać elektronicznie – taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu, który to publikujemy w załączniku.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 48 37 80 182.

Czytaj więcej (…)

Wniosek – Czyste Powietrze.

Aktualności: PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

28 października 2020 • Przemysław Tomasik

W trosce o bezpieczeństwo nasz samorząd podejmuje działania, których celem jest wsparcie seniorów w czynnościach związanych z zakupami żywności, środków czystości i leków.

Zgłoszenia osób, które potrzebują takiej pomocy przyjmowane są pod numerem telefonu:

22 505 11 11

Po otrzymaniu danych pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku będą kontaktować się z osobą wskazaną celem ustalenia rodzaju wsparcia, ustalą szczegóły dotyczące realizacji zakupów, rozliczenia, a także terminów realizacji.

Program adresowany jest do:

1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażeniami COVID-19

2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy (zrobienie i dostarczenie zakupów) jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia z programu pokrywa koszty zakupów.

Aktualności: Zmiana organizacji obsługi interesantów w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku

28 października 2020 • Przemysław Tomasik

Od 27 października 2020 roku obsługa interesantów odbywać się będzie w holu budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

Zachęcamy Państwa do składania wszelkiej dokumentacji i wniosków drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub za pomocą platformy ePUAP.

Osoby chcące uzyskać jakiekolwiek informacje dotyczące świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego proszone są o kontakt telefoniczny:

48/ 37 80 182 lub 48/ 37 80 125

Pomoc Społeczna: Realizacja pomocy dla osób samotnych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Lipsko w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

23 października 2020 • Przemysław Tomasik

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamia usługę „ Zakupy dla potrzebujących” adresowaną do mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko w wieku powyżej 60 roku życia, którzy zamieszkują samotnie lub z drugą osobą w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnością, a w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego nie mogą opuszczać domu. Potrzeby w tym zakresie mogą również zgłaszać niepełnosprawni po 18 roku życia, którzy mieszkają sami.

W ramach „ Zakupów dla potrzebujących” pracownicy M-GOPS w Lipsku będą robić zakupy składające się z podstawowych artykułów spożywczych i higienicznych oraz środków czystości – w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Koszt zakupów pokrywa osoba zainteresowana. Aby umożliwić pomoc jak największej liczbie osób, zakupy powinny być ograniczone do niezbędnych artykułów, a ich koszt nie powinien przekroczyć 150 zł.

Z usługi „Zakupy dla potrzebujących„ można skorzystać raz w tygodniu przy braku możliwości zaopatrzenia w zakupy przez innych członków rodziny.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu:
48 / 37 80 182
48 / 37 80 125
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 lub mailowo na adres: [email protected]

Zakupy będą dostarczane od godz. 8.00 w dni robocze w następnym dniu po otrzymaniu zgłoszenia.

Podczas rozmowy z pracownikiem M-GOPS w Lipsku należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Ponadto osoba zostanie poproszona o weryfikację swoich danych.

Skip to content