Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku Posts

Aktualności: Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2022r. do ustawy o dodatku węglowym

16 listopada 2022 • Przemysław Tomasik

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych które zamieszkują pod jednym adresem, jeżeli do dnia 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie.
W takim przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego będzie rozpatrywana w sytuacji, jeżeli zostały podjęte kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

W takich sytuacjach dodatek może być przyznany w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (z którego sporządzana jest notatka służbowa).

Aktualności: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

7 listopada 2022 • Przemysław Tomasik

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby z terenu Miasta i Gminy Lipsko zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o kontakt z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku do dnia 8 listopada 2022r. ( wtorek) w celu wpisania na listę do programu.

Szczegółowe informacje o programie pod nr tel.:
48 37 80 182– Dyrektor M-GOPS i pracownicy socjalni ośrodka

Aktualności: DZIEŃ DZIECKA PEŁEN ATRAKCJI

29 maja 2022 • Przemysław Tomasik

Piękna, słoneczna pogoda, moc darmowych atrakcji, strefa warsztatowa – w niedzielę 29 maja na stadionie miejskim w Lipsku odbył się bajkowy piknik z okazji Dnia Dziecka.

Od godziny 15.00 boisko sportowe zapełniło się ogromną strefą rozrywki. Dla najmłodszych mieszkańców gminy przygotowano szereg darmowych atrakcji, wśród których znalazły się dmuchane zjeżdżalnie i zamki, eurobungee, trampolina oraz kolejka samojezdna.

Finish reading DZIEŃ DZIECKA PEŁEN ATRAKCJI

Aktualności: Dzień Dziecka w Lipsku

24 maja 2022 • Przemysław Tomasik

Aktualności: Dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora przez osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej

25 kwietnia 2022 • Przemysław Tomasik

Szanowni Państwo,

na prośbę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przekazuje informację dotyczącą możliwości skorzystania z dofinansowania na zakup dekodera lub telewizora przez osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, z uwagi na zmianę z dniem 28 marca br. sposobu, w jaki odbierana jest bezpłatna telewizja naziemna.

Finish reading Dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora przez osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej

Aktualności: Godziny pracy ośrodka w piątek 15 kwietnia 2022 r.

15 kwietnia 2022 • Przemysław Tomasik

Szanowni Państwo,

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w piątek tj. 15.04.2022 r., ośrodek będzie otwarty do godziny 13:00.

Aktualności: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

14 marca 2022 • Przemysław Tomasik

Miasto i Gmina Lipsko uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w wysokości 50.400 zł.

W ramach realizacji programu zakłada się świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  • osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności-oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Nabór wniosków prowadzony jest do: 31.03.2022 r.

Finish reading Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Aktualności: Ruszamy z pomocą dla Ukrainy

4 marca 2022 • Przemysław Tomasik

Starostwo Powiatowe w Lipsku w porozumieniu z Gminami, jednostkami terenowymi i organizacjami pozarządowymi tworzy Powiatowe Centrum Koordynacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie powiatu lipskiego. Zaczęło ono działać od poniedziałku, 28 lutego w siedzibie Starostwa przy ul. Rynek 1 w Lipsku.

 

Więcej informacji na stronie: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-lipski/ruszamy-z-pomoca-dla-ukrainy

Aktualności: Informacja dla Uchodźców z Ukrainy.

1 marca 2022 • Przemysław Tomasik • Galeria

Aktualności: Dodatek osłonowy – nowe świadczenie realizowane przez M-GOPS

12 stycznia 2022 • Przemysław Tomasik

Dodatek osłonowy jest to świadczenie, które ma zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym świadczenie przysługiwało będzie gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500zł*na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Finish reading Dodatek osłonowy – nowe świadczenie realizowane przez M-GOPS

Skip to content