Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku Posts

Aktualności: Informacja – Wydawanie żywności

20 stycznia 2020 • Przemysław Tomasik

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w dniach 22 – 24 stycznia 2020 roku (środa, czwartek, piątek) wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019.

Osoby korzystające z programu prosimy o pomoc przy rozładunku żywności  w dniu 21 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 11.00.
Wydawanie żywności odbędzie się w budynku na placu szkolnym przy boisku Orlik.

Aktualności: Informacja w sprawie skrócenia czasu pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

23 grudnia 2019 • Przemysław Tomasik

W dniach 24 grudnia 2019 roku (Wigilia) oraz 31 grudnia 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku czynny w godzinach od 7.30 do 12.00.

Aktualności: Informacja – Świadczenie pielęgnacyjne

11 grudnia 2019 • Przemysław Tomasik

W Monitorze Polskim (M.P. z 2019 r. poz. 1067) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020. Od 1 stycznia 2020 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1830,00 zł miesięcznie.

W związku z powyższym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku będzie zobligowany do zmiany decyzji w zakresie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 poz. 2220 ) wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych na korzyść strony, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu.

W myśl art. 32 ust. 1c w/w ustawy wszczęcie postępowania (…) nie wymaga zawiadomienia strony.

Decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczeń rodzinnych na korzyść strony są natychmiast wykonalne.

Aktualności: Pomoc żywnościowa

30 września 2019 • Przemysław Tomasik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 trwa nabór osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 1.402,00zł.
 • dla osoby w rodzinie 1.056,00zł.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Ośrodka (pok. nr 18 i 19) lub telefonicznie: 48 3780182.

Aktualności: STYPENDIUM POMOSTOWE DLA STUDENTÓW

23 lipca 2019 • Przemysław Tomasik

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje program stypendialny dla zdolnych i ambitnych maturzystów pochodzących z małych miejscowości
i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają w tym roku akademickim studia dzienne. Wysokość stypendium wynosi 500zł. miesięcznie i wypłacane będą przez 10 miesięcy od października do lipca w roku akademickim 2019/2020.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 14 sierpnia 2019r.

Więcej informacji o programie na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl lub pod numerem telefonu: 22 531 16 43.

Pomoc żywnościowa: PODPROGRAM 2018 – efekty

10 lipca 2019 • Przemysław Tomasik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Radomiu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe),

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

 • tłuszcze (olej rzepakowy),

 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

Pomoc żywnościowa trafiła do 480 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 22,90559 ton żywności,

 • 2400 paczek żywnościowych.

W ramach Podprogramu 2018 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przekazano informacje dot. sposobu gospodarowania i efektywnego wykorzystania żywności.

Aktualności: Program Rodzina 500+ bus informacyjny.

3 lipca 2019 • Przemysław Tomasik

W ramach akcji informacyjnej o realizacji świadczenia wychowawczego 500+, w dniu 4 lipca 2019r., w godzinach 9:30 do 10:30 przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Lipsko będzie można zapoznać się ze szczegółami programu w specjalnie oznakowanym BUSIE.

Akcję informacyjną zainaugurował Premier RP Mateusz Morawiecki.

Aktualności: Świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2019/2021

2 lipca 2019 • Przemysław Tomasik

W 2019 r., tak jak do tej pory, wnioski o świadczenie 500+ można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a tradycyjną czyli w formie papierowej od 1 sierpnia. Wprowadzone zostały jednak nowe kryteria otrzymania dofinansowania, które obecnie przysługuje także rodzicom posiadającym jedno dziecko. Ponadto, pod uwagę nie jest brane kryterium dochodowe.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które do tej pory nie pobierał tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

Aktualności: Dzień Dziecka w Lipsku. 2 czerwca 2019r.

28 maja 2019 • Przemysław Tomasik

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Lipskie Centrum Kultury mają przyjemność zaprosić na „Bajkowy Piknik” organizowany z okazji dnia dziecka. Piknik rozpoczyna się w dniu 2 czerwca 2019 roku o godzinie 15:00 na Stadionie Miejskim w Lipsku.

Aktualności: Informacja – Wydawanie żywności

6 maja 2019 • Przemysław Tomasik

Zapraszamy osoby korzystające z programu, do rozładunku kolejnej tury żywności na placu szkolnym przy boisku Orlik w dniu 9 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 11.

Wydawanie żywności odbędzie się w budynku na placu szkolnym przy boisku Orlik, w dniach 10 maja 2019 r. (piątek) oraz 13-14 maj 2019 r. (poniedziałek i wtorek) w godz. od 8.00 do 15.00.

Pomoc dla mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko skierowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.

Skip to content