Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku Posts

Aktualności: Infolinia

25 listopada 2021 • Przemysław Tomasik

obrazek przedstawia numer infolini na niebieskim tle w ikonce telefonu

Aktualności: Kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

5 listopada 2021 • Przemysław Tomasik

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla instytucji Pośredniczącej i beneficjentów pomoc w formie żywności mogą otrzymać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.

1.161,16 zł na osobę w rodzinie (528,00 zł x 220%)
1.542,20 zł dochód dla osoby samotnej (701,00 x 220%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem żywności z POPŻ zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania pomocy.
tel. 48 37 80 182

Aktualności: Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych w UE

2 sierpnia 2021 • Przemysław Tomasik

kampaniaEU

15 czerwca 2021 r. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są  w krajach UE.

Kampania – prowadzona przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z Komisją Europejską, Europejską platformą do walki z pracą nierejestrowaną, siecią EURES, krajami UE i partnerami społecznymi – będzie trwała od czerwca do października 2021 r.

Finish reading Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych w UE

Aktualności: Bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Mazowsza

22 lipca 2021 • Przemysław Tomasik

Z pomocy może skorzystać każdy mieszkaniec województwa (bez względu na wiek) potrzebujący wsparcia i chcący zadbać o swoją kondycję psychiczną. Projekt jest wynikiem współpracy Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji ADRA Polska.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą już teraz bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne w ramach dedykowanej dla nich grupy wsparcia, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl

Aby móc skorzystać ze wsparcia psychologicznego wystarczy zalogować się na portal GrupaWsparcia.pl oraz dołączyć do dedykowanej grupy wsparcia dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Dodatkowo, aby ułatwić rejestrację i korzystanie z portalu, uruchomiona została specjalna infolinia. Mieszkańcy mogą z niej skorzystać dzwoniąc pod numer telefonu 790 796 718.

adra

Aktualności: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

17 czerwca 2021 • Przemysław Tomasik

15.06.2021 Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Wypłata środków z programu „Dobry start” zostanie usprawniona. Począwszy od świadczenia dotyczącego rozpoczęcia najbliższego roku szkolnego 2021/2022, pieniądze będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce instytucji gminnych i powiatowych. Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie, a środki będą wypłacane w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Obecnie z programu „Dobry start” korzysta ok. 4,4 mln dzieci. Na ten cel rząd przekazał do końca 2020 r. ponad 4 mld zł.

Rządowy program „Dobry start” powstał w 2018 r. i jest inwestycją w edukację dzieci. Kwota 300 zł to realne wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Świadczenie jest przyznawane na każde uczące się w szkole dziecko, raz w roku – w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Pieniądze wypłacane są bez względu na dochód rodziny.

Najważniejsze rozwiązania

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu „Dobry start” – zamiast instytucji gminnych i powiatowych. ZUS dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi oraz informatycznymi i zapewni optymalizację obsługi świadczeń „Dobry start” oraz redukcję kosztów ponoszonych na obsługę tego zadania.
  • Składanie wniosku o świadczenie „Dobry start” będzie możliwe wyłącznie przez internet, poprzez systemy teleinformatyczne.
  • Wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej, na wskazany numer rachunku bankowego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Świadczenia Wychowawcze: Informacja

8 czerwca 2021 • Przemysław Tomasik

Zgodnie z art. 13a pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznanym świadczeniu wychowawczym.

Zgodnie z art 13a pkt 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

W związku z powyższym, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku , informuje, że informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 można odebrać w tut. Ośrodku, w pokoju nr 1.

Aktualności: Informacja

27 kwietnia 2021 • Przemysław Tomasik

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w związku z dniem świątecznym przypadającym w sobotę 1 maja, ośrodek będzie nieczynny w dniu 4 maja 2021 roku (wtorek).

Aktualności: Pogram „Rodzina 500+”

16 marca 2021 • Przemysław Tomasik

Przypominamy, że obecny okres świadczeniowy 2019/2021 dotyczący świadczenia wychowawczego (500+) trwa do 31.05.2021 r.

Wnioski, które złożyli Państwo po 01.07.2019 r., są realizowane do 31.05.2021 r.

Wnioski na kolejny okres 2021/2022 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r. ( wersja papierowa ), a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

Aktualności: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

5 marca 2021 • Przemysław Tomasik

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku po raz kolejny podjął współpracę z Radomskim Bankiem Żywności w zakresie dystrybucji żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 

– Jednocześnie informujemy, że w dniach 09, 10, 11 marzec 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) wydawana będzie  żywność w ramach Programu w budynku przy ul. Zwoleńskiej (boisko Orlik) w godzinach: 8.00 do 14.00.

Prosimy o terminowy odbiór żywności.

Obowiązuje konieczność noszenia maseczek (zasłaniających nos i usta) oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Skip to content