Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Aktualności

Pogram „Rodzina 500+”

16 marca 2021 • Przemysław Tomasik

Przypominamy, że obecny okres świadczeniowy 2019/2021 dotyczący świadczenia wychowawczego (500+) trwa do 31.05.2021 r.

Wnioski, które złożyli Państwo po 01.07.2019 r., są realizowane do 31.05.2021 r.

Wnioski na kolejny okres 2021/2022 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r. ( wersja papierowa ), a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

Kategorie: Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

5 marca 2021 • Przemysław Tomasik

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku po raz kolejny podjął współpracę z Radomskim Bankiem Żywności w zakresie dystrybucji żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 

– Jednocześnie informujemy, że w dniach 09, 10, 11 marzec 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) wydawana będzie  żywność w ramach Programu w budynku przy ul. Zwoleńskiej (boisko Orlik) w godzinach: 8.00 do 14.00.

Prosimy o terminowy odbiór żywności.

Obowiązuje konieczność noszenia maseczek (zasłaniających nos i usta) oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Kategorie: Aktualności

REALIZACJA PROGRAMU „WSPIRAJ SENIORA” PRZEDŁUŻONA DO 31 MARCA 2021 R.

5 marca 2021 • Przemysław Tomasik

W trosce o bezpieczeństwo nasz samorząd podjął działania, których celem jest wsparcie seniorów w czynnościach związanych z zakupami żywności, środków czystości i leków.

Zgłoszenia osób, które potrzebują takiej pomocy przyjmowane są pod numerem telefonu:

22 505 11 11

Po otrzymaniu danych pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku będą kontaktować się z osobą wskazaną celem ustalenia rodzaju wsparcia, ustalą szczegóły dotyczące realizacji zakupów, rozliczenia, a także terminów realizacji.

Program adresowany jest do:

  1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażeniami COVID-19

  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy (zrobienie i dostarczenie zakupów) jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia z programu pokrywa koszty zakupów.

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami M-GOPS w Lipsku lub telefonicznie: 48 37 80 182 w godzinach pracy od poniedziałku do piątku – 7.30 – 15.30

Kategorie: Aktualności

Informacja

21 grudnia 2020 • Przemysław Tomasik

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 11/2020 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku z dnia 3 grudnia 2020 r., dnia 24 grudnia 2020 r. w Wigilię (czwartek) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku będzie nieczynny.

Kategorie: Aktualności

Czyste Powietrze

5 listopada 2020 • Przemysław Tomasik

CZYSTE POWIETRZE: ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH WYDAJE M-GOPS W LIPSKU

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

Zaświadczenia wydaje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wniosek można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ul. 1 Maja 2 27 – 300 Lipsko, wysłać elektronicznie – taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu, który to publikujemy w załączniku.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 48 37 80 182.

Czytaj więcej (…)

Wniosek – Czyste Powietrze.

Kategorie: Aktualności

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

28 października 2020 • Przemysław Tomasik

W trosce o bezpieczeństwo nasz samorząd podejmuje działania, których celem jest wsparcie seniorów w czynnościach związanych z zakupami żywności, środków czystości i leków.

Zgłoszenia osób, które potrzebują takiej pomocy przyjmowane są pod numerem telefonu:

22 505 11 11

Po otrzymaniu danych pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku będą kontaktować się z osobą wskazaną celem ustalenia rodzaju wsparcia, ustalą szczegóły dotyczące realizacji zakupów, rozliczenia, a także terminów realizacji.

Program adresowany jest do:

1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażeniami COVID-19

2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy (zrobienie i dostarczenie zakupów) jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia z programu pokrywa koszty zakupów.

Kategorie: Aktualności

Zmiana organizacji obsługi interesantów w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku

28 października 2020 • Przemysław Tomasik

Od 27 października 2020 roku obsługa interesantów odbywać się będzie w holu budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

Zachęcamy Państwa do składania wszelkiej dokumentacji i wniosków drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub za pomocą platformy ePUAP.

Osoby chcące uzyskać jakiekolwiek informacje dotyczące świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego proszone są o kontakt telefoniczny:

48/ 37 80 182 lub 48/ 37 80 125

Kategorie: Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

25 września 2020 • Przemysław Tomasik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że przyjmuje zgłoszenia osób i rodzin z terenu Miasta i Gminy Lipsko do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym PODPROGRAM 2020.

W celu otrzymania skierowania do udziału w programie należy zgłosić się do pracownika socjalnego ośrodka (pok.nr 18) tel. kontaktowy: 48 37 80 182.

Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy wynoszą:

1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej.

1056 zł. w przypadku osoby w rodzinie.

Kategorie: Aktualności

Powszechny Spis Rolny PSR 2020

6 sierpnia 2020 • Przemysław Tomasik

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Więcej informacji znaleźć można pod linkiem: Powszechny Spis Rolny PSR 2020

 

 

Kategorie: Aktualności

POPŻ 2014 – 2020 – Działania Towarzyszące

29 lipca 2020 • Przemysław Tomasik

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Radomski Bank Żywności realizuje Działania Towarzyszące. Są to działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej.

Osoby korzystające z programu na terenie Miasta i Gminy Lipsko w dniu 28 lipca 2020 roku uczestniczyły w Działaniach Towarzyszących realizowanych w formie warsztatów z następującej tematyki:

– zdrowe żywienie

– przechowywanie i niemarnowanie artykułów żywnościowych

– zasady ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego

– zajęcia kulinarne

Kategorie: Aktualności
Skip to content