Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

EFS 2015

Zakończenie działań projektowych

30 czerwca 2015 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku kończy realizację projektu systemowego pn.”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Opercyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach działań projektowych 12 uczestników projektu wykonywało prace społecznie użyteczne w okresie od 15 lutego 2015 r. do 15 czerwca 2015 r. oraz w ramach integracji społecznej otrzymali wsparcie w formie spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym. Uczestniczyli również w zajęciach ze specjalistą ds.uzależnień oraz korzystali z porad w punkcie poradnictwa specjalistycznego. 11 uczestników ukończyło szkolenie „ogrodnik – pracownik terenów zielonych” i 1 osoba „podstawy obsługi komputera”.W ramach zajęć praktycznych przeprowadzonych podczas szkolenia posadzone zostały krzewy ozdobne nad zalewem.

Kategorie: EFS 2015

Szkolenia zawodowe

8 czerwca 2015 • Michał Lichota

W ramach aktywnej integracji 12 uczestników projektu systemowego pn.”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko” rozpoczęło szkolenia zawodowe. Szkolenia przeprowadza Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku. 11 osób uczestniczy w szkoleniu „Ogrodnik – pracownik terenów zielonych” i 1 osoba „Podstawy obsługi komputera”

Kategorie: EFS 2015

Zajęcia warsztatowe z psychologiem

20 maja 2015 • Michał Lichota

W trakcie zajęć z psychologiem uczestnicy projektu omawiają tematy dotyczące prawidłowej komunikacji, odpowiedzialności za wypowiadane opinie oraz istota i fazy konfliktu. Zajęcia odbywają się w formie wykładu, dyskusji i pozwalają na zdobycie i utrwalanie nowych umiejętności oraz poznanie samego siebie.

Kategorie: EFS 2015

Zajęcia warsztatowe ze specjalistą d.s uzależnień

15 maja 2015 • Michał Lichota

Wszyscy uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach warsztatowych ze specjalistą d.s uzależnień. Poruszane tematy to; uzależnienie od środków psychoaktywnych, leków, alkoholu, symptomy przyjmowania narkotyków. W trakcie zajęć odbyła się prezentacja filmu; uzależnień od narkotyków.

Kategorie: EFS 2015

Wyjazd do Teatru do Radomia w dniu 24 kwietnia 2015 r. na sztukę „Kolacja dla głupca”

27 kwietnia 2015 • Michał Lichota

„Kolacja dla głupca”to prawdziwy teatralny majstersztyk, z błyskotliwymi dowcipnymi dialogami, misterną intrygą i perfekcyjnie sportretowanymi postaciami. Tytuł od wielu lat jest frekwencyjnym hitem, granym z ogromnym powodzeniem na deskach teatrów na całym świecie. Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie, wieczór w teatrze był interesujący, a wniosek ze spektaklu jest taki: należy pamiętać, że głupota jest jak mądrość – nieskończona, a i wśród głupców zdarzają się prawdziwi fachowcy.

Kategorie: EFS 2015

Prace społecznie użyteczne

14 kwietnia 2015 • Michał Lichota

12 uczestników projektu w ramach zadań projektowych wykonuje prace społecznie użyteczne. Na potrzeby tego zadania uczestnicy pracują w dwóch grupach po 6 osób w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Wykonują prace porządkowe, remontowe na terenie miasta i gminy. W trakcie wykonywania prac zapewniony mają ciepły posiłek w formie zupy z wkładką.

Kategorie: EFS 2015

Korzystanie z porad w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego

19 marca 2015 • Michał Lichota

Uczestnicy projektu mają możliwość korzystania z porad indywidualnych udzielanych w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego. Zakres świadczonych porad dotyczy wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, mediacji rodzinnych, uzyskania informacji o prawach i uprawnieniach w celu przywrócenia samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy.

Kategorie: EFS 2015

Zajęcia warsztatowe uczestników projektu z doradcą zawodowym

18 marca 2015 • Michał Lichota

Zostało przeprowadzone badanie predyspozycji zawodowych oraz test preferencji i arkusz wiedzy o samym sobie. Zajęcia dotyczyły również omówieniu wartości w życiu i pracy, pozytywnych i negatywnych cech charakteru oraz wyników przeprowadzonych testów.

Kategorie: EFS 2015

Zajęcia warsztatowe

26 lutego 2015 • Michał Lichota

W ramach integracji społecznej uczestnicy projektu biorą również udział w zajęciach warsztatowych :

1. Ze specjalistą ds.uzależnień – tematem przewodnim pierwszego spotkania były uzależnienia od środków psychoaktywnych i leków, istota choroby, przyczyny sięgania po narkotyki, symptomy przyjmowania narkotyków.
2. W zajęciach z psychologiem – omówione zostały tematy: tożsamość indywidualna, ustalenie własnej samooceny, problemy związane z poczuciem własnej wartości.
3. Korzystanie z porad w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego

Kategorie: EFS 2015

Rozpoczęcie prac społeczno-użytecznych w ramach projektu systemowego pn.”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko”.

18 lutego 2015 • Michał Lichota

16 lutego 2015 roku rozpoczęły się prace społecznie użyteczne w ramach projektu systemowego pn.”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko”. Rodzaj wykonywanych prac to prace porządkowo – gospodarcze, remontowe, konserwatorskie i inne wykonywane na terenie: rynek miasta, ulice miasta i gminy oraz tereny gminne wokół obiektów użyteczności publicznej. Na potrzeby wykonywania tego zadania wszyscy uczestnicy otrzymali odzież ochronno – roboczą letnią i zimową. Zakupiono również niezbędny sprzęt: taczki, grabie, miotły, sekatory i inne.

Kategorie: EFS 2015
Skip to content