Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

EFS 2015

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku rozpoczął realizację projektu systemowego.

12 lutego 2015 • Michał Lichota

Zaplanowane działania na 2015 rok:
1. integracja zawodowa – organizacja prac społecznie użytecznych dla dwóch 6-osobowych grup uczestników oraz zajęcia z doradcą zawodowym
2. integracja społeczna – zajęcia z psychologiem, zajęcia ze specjalistą ds.uzależnień, możliwość korzystania z porad w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego oraz wyjazd integracyjny do teatru do Radomia.

12 lutego 2015r.uczestnicy projektu odbyli szkolenie z zakresu bhp i p.poż.

Kategorie: EFS 2015

Projekt systemowy pn.”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramch Europejskiego Eunduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

7 stycznia 2015 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku w 2015 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Odkryj swoje mocne strony- wsparcie dla osób z gminy Lipsko” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego do dnia 30 czerwca 2015 roku.

W ramach działań projektowych oferujemy: integrację społeczną: zajęcia z psychologiem ; warsztaty grupowe i indywidualne, zajęcia ze specjalistą ds. uzależnień; warsztaty grupowe, wyjazd integracyjny do teatru oraz aktywizację zawodową: zajęcia z doradcą zawodowym; grupowe i indywidualne oraz prace społecznie użyteczne dla dwóch 6- osobowych grup uczestników.

Uczestnicy prac społecznie użytecznych otrzymają zakupioną w ramach projektu odzież ( buty, spodnie, kurtka, nakrycie głowy) zimową i letnią. Każdego dnia pracy otrzymają gorącą zupę, wodę mineralną, rękawice robocze oraz osoby dojeżdżające otrzymają zwrot kosztów dojazdu do miejsca przeprowadzania prac społecznie użytecznych. W ramach działań projektowych czynny będzie Punkt Poradnictwa Specjalistycznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Lipsku.

Kategorie: EFS 2015
Skip to content