Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Świadczenie „Dobry start” dla ucznia

11 czerwca 2018 • Michał Lichota

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że
1 czerwca 2018 roku został wprowadzony Rządowy program „Dobry start” na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” będą przyjmowane:

– elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,   

– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku pokój nr 1.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.
Wnioski złożone po 30 listopada 2018 roku będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Gdzie można pobrać wnioski:

Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać od 1 lipca 2018 r.  ze strony internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w
Lipsku lipsko.ops.pl lub w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Dla kogo świadczenie dobry start:

Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry start” jest rok 2018 r.
i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

– 20. roku życia,

– 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

UWAGA !!!!

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia ,,Dobry start” zrezygnowano z konieczności wydania
i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie
w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu i dacie wypłaty telefonicznie, sms lub na podany we wniosku adres e-mail. W przypadku nie podania nr telefonu lub adresu e- mail taką informację będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka.