Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

INFORMACJA o podwyższeniu wysokości kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna

24 października 2018 • Przemysław Tomasik

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018r., poz. 1497) z dniem 1 listopada 2018r. ulegają zmianie kwoty niektórych świadczeń tj.:

1. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego – 620,00 zł. miesięcznie

2. wysokość zasiłku dla opiekunów, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 620,00 zł. miesięcznie

3. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego:

  • od 1 listopada 2018r. do 31.10.2019r. – 184,42 zł.
  • od 1 listopada 2019r. – 215,84 zł.

Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami oraz o świadczenia opiekuńcze nie ulegają zmianom:

1. kryterium uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego 674,00 zł, w przypadku rodziny
z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności 764,00 zł.

2. kryterium uprawniające do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego 764,00 zł.

3. kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 1922,00 zł.

Kategorie: Aktualności
Skip to content