Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe

15 lutego 2019 • Przemysław Tomasik

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz.1579)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2  tel./fax. 48 3780182, 48 3780125 e-mail: ops@lipsko.eu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

Zapytanie ofertowe, formularz oferty, wzór umowy.

Kategorie: Aktualności