Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

5 listopada 2021 • Przemysław Tomasik

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla instytucji Pośredniczącej i beneficjentów pomoc w formie żywności mogą otrzymać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.

1.161,16 zł na osobę w rodzinie (528,00 zł x 220%)
1.542,20 zł dochód dla osoby samotnej (701,00 x 220%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem żywności z POPŻ zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania pomocy.
tel. 48 37 80 182

Kategorie: Aktualności
Skip to content