Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

14 marca 2022 • Przemysław Tomasik

Miasto i Gmina Lipsko uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w wysokości 50.400 zł.

W ramach realizacji programu zakłada się świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  • osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności-oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Nabór wniosków prowadzony jest do: 31.03.2022 r.

W załączeniu znajduje się: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, wzór karty zgłoszenia, wzór karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM oraz wytyczne do realizacji Programu.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wypełnione ww. dokumenty,

  • ksero orzeczenia o niepełnosprawności.

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, 27-300 Lipsko ul. 1 Maja 2- (realizatora programu) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 48 / 37 80 182.

ZAŁĄCZNIKI:
Klauzula-RODO,
Załącznik_nr_7_do_programu_OW,
Załącznik_nr_8_do_programu_OW.

Kategorie: Aktualności
Skip to content