Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

7 listopada 2022 • Przemysław Tomasik

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby z terenu Miasta i Gminy Lipsko zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o kontakt z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku do dnia 8 listopada 2022r. ( wtorek) w celu wpisania na listę do programu.

Szczegółowe informacje o programie pod nr tel.:
48 37 80 182– Dyrektor M-GOPS i pracownicy socjalni ośrodka

Kategorie: Aktualności
Skip to content