Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2022r. do ustawy o dodatku węglowym

16 listopada 2022 • Przemysław Tomasik

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych które zamieszkują pod jednym adresem, jeżeli do dnia 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie.
W takim przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego będzie rozpatrywana w sytuacji, jeżeli zostały podjęte kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

W takich sytuacjach dodatek może być przyznany w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (z którego sporządzana jest notatka służbowa).

Kategorie: Aktualności
Skip to content