Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Zajęcia warsztatowe uczestników projektu z doradcą zawodowym

18 marca 2015 • Michał Lichota

Zostało przeprowadzone badanie predyspozycji zawodowych oraz test preferencji i arkusz wiedzy o samym sobie. Zajęcia dotyczyły również omówieniu wartości w życiu i pracy, pozytywnych i negatywnych cech charakteru oraz wyników przeprowadzonych testów.

Kategorie: EFS 2015
Skip to content