Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Zakończenie działań projektowych

30 czerwca 2015 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku kończy realizację projektu systemowego pn.”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Opercyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach działań projektowych 12 uczestników projektu wykonywało prace społecznie użyteczne w okresie od 15 lutego 2015 r. do 15 czerwca 2015 r. oraz w ramach integracji społecznej otrzymali wsparcie w formie spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym. Uczestniczyli również w zajęciach ze specjalistą ds.uzależnień oraz korzystali z porad w punkcie poradnictwa specjalistycznego. 11 uczestników ukończyło szkolenie „ogrodnik – pracownik terenów zielonych” i 1 osoba „podstawy obsługi komputera”.W ramach zajęć praktycznych przeprowadzonych podczas szkolenia posadzone zostały krzewy ozdobne nad zalewem.

Kategorie: EFS 2015
Skip to content