Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 15.04.2016 na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.

15 kwietnia 2016 • Michał Lichota

Komisja w składzie:

  1. Mariola Szymczyk – Z- ca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko – Przewodniczący
  2. Renata Pikus – Starszy inspektor w MGOPS w Lipsku – Sekretarz
  3. Barbara Rutkowska  – Z– ca Dyrektora MGOPS w Lipsku – Członek
  4. Anna Woźniak – Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko – Członek
  5. Barbara Więcław – Starszy pracownik socjalny MGOPS w Lipsku – Członek
  6. Monika Kwiatkowska – Referent ds. księgowości w MGOPS w Lipsku– Członek

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy, aplikację złożyło 4 kandydatów.

Komisja po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów i analizie dokumentów aplikacyjnych, której celem było porównanie danych zawartych w aplikacjach z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, Komisja nie wybrała żadnego kandydata spełniającego kryteria określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Głównego księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, ponieważ żaden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych.

Kategorie: Aktualności