Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Pomoc żywnościowa

3 listopada 2016 • Michał Lichota

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku prosi o zgłaszanie się osób zainteresowanych pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 w celu wypełnienia dokumentów uprawniających do otrzymania w/w pomocy.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:

– 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 771 zł w przypadku osoby w rodzinie

Dokumenty można pobrać u pracownika socjalnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku ul. 1 Maja 2, pokój 18 i 19

 

 

Kategorie: Aktualności