Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Pracownicy

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

DYREKTOR OŚRODKA
Barbara Rutkowska [ tel.: 048 37 80 182; 048 37 80 125, ops@lipsko.eu ]

Z-CA DYREKTORA
Edyta Kasperczyk [ tel.: 048 37 80 182 wew. 21, edyta.kasperczyk@lipsko.eu ]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Piwnik

REFERENT D/S KSIĘGOWOŚCI, OBSŁUGA KADROWA
Monika Kwiatkowska

OBSŁUGA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I ZESPOŁÓW ROBOCZYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, OBSŁUGA SEKRETARIATU, KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Renata Pikus [ renata.pikus@lipsko.eu ]

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, PRACOWNIK PROWADZĄCY PROCEDURĘ „NIEBIESKIEJ KARTY” I SPORZĄDZANIE WYWIADÓW ŚRODOWISKOWYCH W ŚRODOWISKACH DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ,
Ewelina Siwierska [ tel.: 048 37 80 182 wew. 23; iodo.ops@lipsko.eu ]

PRACOWNICY SOCJALNI WYKONUJĄCY PRACĘ W TERENIE
Grażyna Adach
Małgorzata Tusińska
Agnieszka Radelczuk
Halina Szymczyk
Aldona Figura

ASYSTENT RODZINY
Monika Lorek
Barbara Mróz

PRACOWNICY PROWADZĄCY ŚWIADCZENIA RODZINNE
Edyta Kasperczyk
Anna Rogala

PRACOWNICY PROWADZĄCY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Beata Dynarek (½ etatu) [ beata.dynarek@lipsko.eu ]
Ewelina Cieślak

PRACOWNIK PROWADZĄCY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Beata Dynarek (½ etatu)

OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWE
Burek Ewa
Surowiecka Renata

RADCA PRAWNY
Marta Lerka
Godziny pracy:
– Poniedziałek 12:00 – 15:30
– Piątek 12:00 – 15:00

INFORMATYK
Przemysław Tomasik