Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Pracownicy

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

DYREKTOR OŚRODKA
Barbara Rutkowska [ tel.: 048 37 80 182; 048 37 80 125, [email protected] ]

Z-CA DYREKTORA
Edyta Kasperczyk [ tel.: 048 37 80 182 wew. 21, [email protected] ]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Piwnik

REFERENT D/S KSIĘGOWOŚCI, OBSŁUGA KADROWA
Monika Kwiatkowska

OBSŁUGA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I ZESPOŁÓW ROBOCZYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, OBSŁUGA SEKRETARIATU, KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Renata Pikus [ [email protected] ]

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Ewelina Siwierska (¼ etatu) [ tel.: 048 37 80 182 wew. 23; [email protected] ]

PRACOWNICY SOCJALNI WYKONUJĄCY PRACĘ W TERENIE
Stanowisko ds. pierwszego kontaktu – Ewelina Siwierska (¾ etatu)
Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją – Aldona Figura, Grażyna Adach
Zespół ds. pracy socjalnej i usług – Agnieszka Radelczuk, Halina Szymczyk, Małgorzata Tusińska

ASYSTENT RODZINY
Monika Lorek

PRACOWNICY PROWADZĄCY ŚWIADCZENIA RODZINNE
Edyta Kasperczyk
Anna Rogala

PRACOWNICY PROWADZĄCY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Beata Dynarek (½ etatu) [ [email protected] ]
Ewelina Cieślak

PRACOWNIK PROWADZĄCY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Beata Dynarek (½ etatu)

OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWE
Burek Ewa
Surowiecka Renata

RADCA PRAWNY
Marta Lerka
Godziny pracy:
– Poniedziałek 12:00 – 15:30
– Piątek 12:00 – 15:00

INFORMATYK
Przemysław Tomasik

Skip to content