Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Dobry Start

 

Świadczenie dobry start:

Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry start” jest rok 2018 r., i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

– 20. roku życia,

– 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wzory druków:

Wzory druków na okres świadczeniowy 2018/2019 do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

Skip to content