Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Projekt wdrażanie usprawnień w OPS

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, iż rozpoczął realizację projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach:
Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Tytuł projektu „DOSKONALE”.

Okres realizacji projektu 01.09.2019r. do 28.02.2021r.

Wartość projektu 370 552, 50zł. projekt w 100% finansowany z dotacji i nie wymaga wkładu własnego.

Celem projektu jest poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie Gminy Lipsko poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na oddzieleniu pracy oraz usług socjalnych od pracy administracyjnej.

Skip to content