Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Ogłoszenia

Harmonogram realizacji zadania nr 3:  „Realizacja pracy socjalnej i usług zgodnie z wdrożonymi zmianami organizacyjnymi”

 1. Harmonogram – psycholog.
 2. Harmonogram – superwizor.
 3. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – 12.2019r.
 4. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – psycholog – 01.2020r.
 5. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – superwizor – 01.2020r.
 6. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – psycholog – 02.2020r.
 7. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – superwizor – 02.2020r.
 8. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – psycholog – 03.2020r.
 9. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – superwizor – 03.2020r.
 10. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – psycholog – 04.2020r.
 11. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – superwizor – 04.2020r.
 12. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – psycholog – 05.2020r.
 13. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – superwizor – 05.2020r.
 14. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – psycholog – 06.2020r.
 15. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – superwizor – 06.2020r.
 16. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – psycholog – 07.2020r.
 17. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – superwizor – 07.2020r.
 18. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – psycholog – 08.2020r.
 19. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – superwizor – 08.2020r.
 20. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – psycholog – 09.2020r.
 21. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – superwizor – 09.2020r.
 22. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – psycholog – 10.2020r.
 23. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – superwizor – 10.2020r.
 24. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – psycholog – 11.2020r.
 25. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – superwizor – 11.2020r.


Nabór uczestników do projektu:
DOSKONALE”

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, iż rozpoczął nabór uczestników do projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach:
Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Tytuł projektu „DOSKONALE”.

Celem projektu jest poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie Gminy Lipsko poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na oddzieleniu pracy socjalnej i usług od pracy administracyjnej w M-GOPS w Lipsku w okresie od 1.09.2019 r. do 28.02.2021r.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
 2. Ankieta rekrutacyjna
 3. Deklaracja uczestnictwa

 

 

Skip to content