Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Ogłoszenia

Harmonogram realizacji zadania nr 3: „Realizacja pracy socjalnej i usług zgodnie z wdrożonymi zmianami organizacyjnymi”

  1. Harmonogram – psycholog.
  2. Harmonogram – superwizor.
  3. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – 12.2019 r.
  4. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – psycholog – 01.2020 r.
  5. Zaktualizowany harmonogram wsparcia – superwizor – 01.2020 r.

 

Nabór uczestników do projektu: DOSKONALE”

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, iż rozpoczął nabór uczestników do projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach:
Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Tytuł projektu „DOSKONALE”.

Celem projektu jest poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie Gminy Lipsko poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na oddzieleniu pracy socjalnej i usług od pracy administracyjnej w M-GOPS w Lipsku w okresie od 1.09.2019 r. do 28.02.2021r.

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
  2. Ankieta rekrutacyjna
  3. Deklaracja uczestnictwa