Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Aktualności

Realizacja zadania 2 „Wzmocnienie potencjału pracowników poprzez szkolenia i wizytę studyjną w ops testującym usprawnienia organizacyjne”

W dniach 17 – 21 czerwca 2020 r. 9 pracowników ośrodka uczestniczyło w szkoleniach wyjazdowych:

  1. Wypalenie zawodowe pracowników – 12 h
  2. Trudne relacje z klientem w obliczu wprowadzonych zmian organizacyjnych – 12 h

Szkolenia odbyły się w ośrodku w Zakopanem

W dniu 21 lipca 2020 roku uczestnicy projektu brali udział w szkoleniu: Budowanie relacji w sytuacjach kryzysowych – studium pandemii”. Szkolenie odbyło się w siedzibie ośrodka.

 

Wizyta studyjna w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku wraz z dyrektorem w dniu 6 grudnia 2019 r. odbyli wizytę studyjną w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie. Wizyta odbyła się w ramach Zadania nr 2 – „wzmocnienie potencjału pracowników poprzez szkolenia i wizytę studyjną w OPS testującym usprawnienia organizacyjne”. Podczas wizyty dyrektor oraz pracownicy Ośrodka w Skaryszewie zaprezentowali zmiany jakie nastąpiły w wyniku oddzielenia pracy socjalnej i usług od zadań administracyjnych.


Dziękujemy Dyrekcji oraz wszystkim pracownikom socjalnym M-GOPS w Skaryszewie za zorganizowanie spotkania i wzięcie udziału w wizycie studyjnej.

 

 

Skip to content