Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Aktualności

Wizyta studyjna w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku wraz z dyrektorem w dniu 6 grudnia 2019 r. odbyli wizytę studyjną w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie. Wizyta odbyła się w ramach Zadania nr 2 – „wzmocnienie potencjału pracowników poprzez szkolenia i wizytę studyjną w OPS testującym usprawnienia organizacyjne”. Podczas wizyty dyrektor oraz pracownicy Ośrodka w Skaryszewie zaprezentowali zmiany jakie nastąpiły w wyniku oddzielenia pracy socjalnej i usług od zadań administracyjnych.


Dziękujemy Dyrekcji oraz wszystkim pracownikom socjalnym M-GOPS w Skaryszewie za zorganizowanie spotkania i wzięcie udziału w wizycie studyjnej.

 

Skip to content