Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Wolontariat

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku rozpoczął działania zmierzajace do aktywizacji mieszkańców do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełniejszego zaspokajania jej potrzeb. Taką możliwość daje uruchomiony właśnie program „Wolontariat w MGOPS”. Polega on na łączeniu osób chętnych do niesienia pomocy z ludźmi tejże pomocy potrzebującymi. Wolontariuszem może być każda osoba , która dobrowolnie bezpłatnie, świadomie, wykraczając poza więzi rodzinne, przyjacielskie czy sąsiedzkie pragnie pomagać innym.

Płaszczyzny działalności wolontariuszy :

  • dotrzymanie towarzystwa osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym (zakupy, spacery, towarzyszenie w wizytach u lekarza, rozmowy wspierające)
  • pomoc w załatwieniu drobnych spraw np. w urzędach
  • pomoc w drobnych czynnościach domowych

W związku z powyższym Ośrodek zaprasza osoby zainteresowane pełnieniem roli wolontariusza do swojej siedziby w Lipsku ul.1 Maja 2. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy pod numerem telefonu: (48)37 80-182

Skip to content