Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Dostępność – Koordynator do spraw dostępności

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Pan Przemysław Tomasik – tel. 48/ 37 80 182, e-mail: [email protected]

Wsparcie w realizacji zadań Koordynatora udziela Zespół w składzie:
Pani Renata Pikus pok. nr 3 – parter budynku,
Pani Ewelina Cieślak pok. nr 1 – parter budynku.

Zadania Koordynatora ds. dostępności:

  1. Dostępność cyfrowa dla osób niepełnosprawnych – zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Deklaracja dostępności cyfrowej w zakładce).

  2. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępności do usług świadczonych przez ośrodek.

  3. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  4. Monitorowanie działalności Ośrodka w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  5. Opiniowanie projektów pod katem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

  6. Ocena rozwiązań technicznych stosowanych w przestrzeni publicznej, jak i we wnętrzu obiektów.

  7. Wskazywanie do stosowania autorskich rozwiązań Standardów oraz Wytycznych dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności.

 

Skip to content