Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

Dnia 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa skierowana jest do rodzin wielodzietnych uprawniający do różnego rodzaju zniżek w instytucjach publicznych jak i przedsiębiorstwach prywatnych.

Celem ustawy jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, jak również zminimalizowanie wydatków związanych z utrzymaniem rodziny trzy plus.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi z rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki w szkole średniej lub wyższej. Członkowie rodziny z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymają Kartę na czas trwania orzeczenia. Okaziciel Karty będzie mógł korzystać m.in. za zniżki na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych. Lista instytucji i firm, które oferują zniżki dla posiadaczy Karty została udostępniona na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo ,, Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Dokumenty niezbędne do przyznania Karty Dużej Rodziny

  • W przypadku rodziców- kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – kserokopia aktu urodzenia
  • W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
  • W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz kserokopię orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  • W przypadku małżonka rodzica – kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz akt małżeństwa
  • W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

    Wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wydawane są i przyjmowane w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – pokój nr 1- u Pani Edyty Kasperczyk.

Załączniki:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej RodzinyWniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Skip to content