Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku Posts

Aktualności: Spotkanie informacyjne „FIO Mazowsze Lokalnie”

1 lutego 2016 • Michał Lichota

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku, serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Konkursu „FIO Mazowsze Lokalnie”.

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego, w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków na inicjatywy oddolne upływa 19 lutego br., dla młodych organizacji pozarządowych – 28 marca br.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My.

Podczas spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców mikrodotacji, na terenie gminy Lipsko, Ambasador „FIO Mazowsze Lokalnie” przedstawi zasady konkursu i regulamin oraz udzieli informacji przydatnych podczas przygotowywania wniosku konkursowego.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 8 lutego 2016 roku (poniedziałek), o godzinie 13.30, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Lipsku przy ulicy 1 Maja 2.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej przyjęło funkcję Ambasadora FIO Mazowsze Lokalnie i promuje program, m.in.na terenie powiatu lipskiego.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Programy 2015: Projekt Aktywizacja osób starszych „Aktywny Senior”

22 grudnia 2015 • Michał Lichota

W okresie od 01.08.2015r. do 30.11.2015r. przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Winda” realizowany był projekt pn. Aktywizacja osób starszych „Aktywny Senior”, współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego.

W projekcie uczestniczyło 16 osób (13 kobiet i 3 mężczyzn) z terenu Miasta i Gminy Lipsko.

Podczas trwania projektu odbywały się warsztaty z psychologiem, a w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej porady i konsultacje prowadził prawnik oraz doświadczona pielęgniarka.

Celami projektu były m.in. miłe spędzanie wolnego czasu, poprawienie kondycji psychicznej oraz pomoc w rozwiązaniu istniejących problemów osób powyżej 60 roku życia.

Programy 2015: Wyjazd do teatru w Radomiu

22 grudnia 2015 • Michał Lichota

W dniu 6 listopada 2015r. w ramach realizowania projektu współfinansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego pn. Aktywizacja osób starszych „Aktywny Senior” odbył się wyjazd do teatru do Radomia na sztukę teatralną „Dajcie mi tenora” połączony z kolacją integracyjną w przydrożnym zajeździe „Saganek”. Komedia odegrana była w mistrzowskim stylu. Było sporo śmiechu, ale także wzruszeń. Na kolacji odbyło się podsumowanie projektu. Uczestnicy wykazywali zadowolenie oraz wyrażali chęć uczestnictwa w innych projektach w przyszłych latach.

Programy 2015: Spotkanie z okazji Dnia Osób Starszych

22 grudnia 2015 • Michał Lichota

W dniu 30 września 2015r. odbyło się spotkanie uczestników projektu współfinansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego pn. Aktywizacja osób starszych „Aktywny Senior” z okazji Dnia Osób Starszych przypadającego na dzień 1 października.

W miłej atmosferze odbył się poczęstunek oraz rozdane były broszury zawierające informację z zakresu praw i uprawnień osób starszych i osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu nawiązali przyjaźni, a spotkania przeniosły się także poza ramy i czas realizowanych zajęć. Z tej okazji zostało zrealizowane nagranie, które emitowane było w lokalnym radiu Twoje Radio Lipsko.

Aktualności: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r.

29 września 2015 • Michał Lichota

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Szczegóły w załączniku: rozporzadzenie

Aktualności: Nowy okres zasiłkowy 2015/2016

7 września 2015 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku przypomina o składaniu wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2015/2016

Szczegóły w załączniku: okres_zas

Pomoc Społeczna: Przekazanie roweru rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnej mieszkanki Borowa

25 sierpnia 2015 • Michał Lichota

W dniu 24 sierpnia 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański wraz z Zastępcą Burmistrza Panią Mariolą Szymczyk i Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku Panią Teresą Smaga przekazali rower rehabilitacyjny dla niepełnosprawnej mieszkanki Borowa. Rower rehabilitacyjny został przekazany bezpłatnie przez Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. Oczekujemy jeszcze na dwa takie rowery, które również zostaną przekazane dla niepełnosprawnych osób z terenu gminy Lipsko.

Rowery rehabilitacyjne to nowoczesne urządzenie, przeznaczone dla niepełnosprawnych. Korzystać z nich mogą osoby o umiarkowanej niepełnosprawności ruchowej oraz intelektualnej. Regularne użytkowanie pojazdów przyczynia się do poprawy kondycji fizycznej, w szczególności koordynacji ruchowej oraz wzmocnienie mięśni. Co ważne, rowery rehabilitacyjne umożliwiają prowadzenie aktywnego trybu życia i samodzielne poruszanie się na dłuższych dystansach.

EFS 2015: Zakończenie działań projektowych

30 czerwca 2015 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku kończy realizację projektu systemowego pn.”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Opercyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach działań projektowych 12 uczestników projektu wykonywało prace społecznie użyteczne w okresie od 15 lutego 2015 r. do 15 czerwca 2015 r. oraz w ramach integracji społecznej otrzymali wsparcie w formie spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym. Uczestniczyli również w zajęciach ze specjalistą ds.uzależnień oraz korzystali z porad w punkcie poradnictwa specjalistycznego. 11 uczestników ukończyło szkolenie „ogrodnik – pracownik terenów zielonych” i 1 osoba „podstawy obsługi komputera”.W ramach zajęć praktycznych przeprowadzonych podczas szkolenia posadzone zostały krzewy ozdobne nad zalewem.

EFS 2015: Szkolenia zawodowe

8 czerwca 2015 • Michał Lichota

W ramach aktywnej integracji 12 uczestników projektu systemowego pn.”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko” rozpoczęło szkolenia zawodowe. Szkolenia przeprowadza Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku. 11 osób uczestniczy w szkoleniu „Ogrodnik – pracownik terenów zielonych” i 1 osoba „Podstawy obsługi komputera”

Pomoc Społeczna: Festyn „Dziecięcy uśmiech” z okazji Dnia Dziecka – spotkanie profilaktyczno – integracyjne

1 czerwca 2015 • Michał Lichota

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Lipsko oraz Lipskim Centrum Kultury był organizatorem festynu „Dziecięcy Uśmiech”, który odbył się 31 maja 2015 r. z okazji Dnia Dziecka. Na miejskim stadionie sportowym czekało na najmłodszych wiele atrakcji. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15.00. Na stanowiskach animacyjnych „Piraci – pod piracką banderą” dzieci uczyły się wiązać węzły żeglarskie oraz wykonywały między innymi naszyjniki z pereł i muszli. Na scenie o godzinie 17.00 dzieci wspólnie bawiły się i śpiewały z Magdą Femme. Kolejną atrakcją były zabawy i konkursy sprawnościowe, w których dla uczestników zmagań sprawnościowych przewidziane były nagrody. Na plenerowej scenie prezentowali się soliści i zespoły z Lipskiego Centrum Kultury oraz uczniowie z gminnych placówek oświatowych. Podczas imprezy wystąpili też instrumentaliści oraz grupy wokalne i taneczne z Klubu Kubusia Puchatka, a także ze szkół podstawowych z Lipska i Woli Soleckiej, Gimnazjum z Lipska, Zespołów Placówek Oświatowych w Długowoli i Krępie Kościelnej oraz dzieci z lipskiego przedszkola. Dodatkową atrakcją dla wszystkich dzieci był poczęstunek w postaci lodów oraz wesołe miasteczko. Impreza na miejskim stadionie we wspaniałej atmosferze trwała do późnych godzin wieczornych.