PROGRAMY EFS 2008
REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „ Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla kobiet z gminy Lipsko”.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku od dnia 01 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku przystapił do realizacji projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII- Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Tytuł naszego projektu: „ Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla kobiet z gminy Lipsko”.