PROGRAMY EFS 2010
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO - .”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla kobiet z gminy Lipsko” współfinansowanego ze środków EFS POKL.

W dniu 10 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej UMiG w Lipsku odbyła się konferencja kończąca realizację projektu z udziałem:- 11 beneficjentek projektu: 30 dzieci beneficjentek, koordynator projektu, pracownicy MGOPS w Lipsku, Burmistrz MiG Lipsko, Z-ca Burmistrza MiG Lipsko, Przewodniczący Rady Miejskiej MiG Lipsko, Twoje Radio Lipsko, psycholog, pedagodzy i specjalista ds.uzależnień i przemocy. W trakcie konferencji odtworzony został film z zajęć zrealizowanych w ramach projektu : warsztaty psychoterapii, turnus edukacyjno – terapeutyczny w górach oraz zajęcia pedagogiczno tematyczne dla dzieci.
Wszystkie beneficjentki otrzymały zaświadczenia o ukończeniu zajęć z psychoterapii dla osób współuzależnionych oraz zaświadczenia o ukończeniu zajęć z profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program podstawowy psychoterapii poświęcony edukacji alkoholowej i współuzależnieniu oraz program ponadpodstawowy obejmujący uczenie umiejetności ważnych i potrzebnych do życia trwał łącznie 72 godziny. Program profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie trwał 18 godzin. Pedagodzy nagrodzili wszystkie dzieci dyplomami za udział w zajęciach i zaangażowanie. Konferencję poprowadził konferansjer. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Były słowa podziękowania ze strony beneficjentek za umożliwienie im udziału w projekcie, za zdobyte umiejętności i doświadczenia oraz występ artystyczny z udziałem dzieci

[21.12.2010]
 
„Odkryj swoje mocne strony-wsparcie dla kobiet z gminy Lipsko” - projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL.

W 2010 roku wsparciem zostało objętych 12 kobiet i 30 dzieci. Kobiety uczestniczą w zajęciach psychoterapii dla osób współuzależnionych prowadzonych przez psychologa oraz w zajęciach z profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia dają możliwość nauczenia się nowych umiejętności psychologicznych i interdyscyplinarnych niezbędnych do poprawy jakości swojego życia. Dzieci natomiast uczestniczą w zajęciach z pedagogiem. Zastosowano podział na 2 grupy wiekowe. Uczestniczą w zajęciach wychowawczo-edykacyjnych , odbywają się również prezentacje multimedialne, edujacyjne gry i zabawy oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zakończenie projektu przewidziane jest na 10 grudnia 2010 roku konferencją podsumuwującą cały etap projektu.

[21.10.2010]
 
Fotorelacja z turnusu terapeutycznego w górach

Zobacz więcej ...Beneficjentki wraz z dziećmi uczestniczyły w turnusie eduakacyjno-terapeutycznym. Zadanie zostało przeprowadzone w ramach aktywnej integracji, projektu systemowego realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku w 2010 roku wspólfinansowanego ze środków EFS, POKL. Turnus zrealizowany został w niach od 8 lipca do 11 lipca 2010 w Bańskej Niżnej k. Zakopanego. Udało nam się na wyjazd pozyskać wolontariusza - Pnią Danusię, która była świetnym przewodnikiem po okolicach Zakopanego. W trakcie pobytu beneficjentki i dzieci uczestniczyły w zajęciach terapeutycznych pod kątem poprawy kompetencji rodzicielskich. Dla dzieci przeprowadzone zostały również zajęcia profilaktyczne. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych pod czujnym okiem pedagogów. Okolica i widoki na Tatry przy sprzyjającej pogodzie zachęcały do zwiedzania. W wolnych chwilach udało się zwiedzić Dolinę Strażyńską, Gubałówkę, pospacerować po Krupówkach a także zwiedzić zamek w Niedzicy i okolice Zalewu Czorsztyńskiego.
Gospodarz pensjonatu zorganizował dla wszystkich ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry, kapelę góralską oraz zabawy i konkursy.
Czas pobytu szybko upłynął i żal było odjeżdżać.

[28.07.2010]
 
„Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla kobiet z gminy Lipsko” podczas zajęć z psychologiem

Beneficjentki projektu systemowego pn. „Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla kobiet z gminy Lipsko” podczas zajęć z psychologiem - foto

Zajęcia edukacyjne i integracyjne zorganizowane dla dzieci kobiet uczestniczących w projekcie systemowym - foto

W Ośrodku Pomocy Społecznej trwają przygotowania do wyjazdu na 4 dniowy turnus edukacyjno – terapeutyczny w góry dla kobiet i dzieci. W trakcie wyjazdu prowadzona będzie terapia pedagogiczna dla matek i dzieci w dwóch grupach wiekowych. Specjaliści zwrócą szczególną uwagę na kształtowanie partnerskich relacji w rodzinie. Czas wolny zostanie wykorzystany
na zwiedzanie okolic Zakopanego.

 
[28.06.2010]
 
W dniu 28 kwietnia 2010 r. odbyło się pierwsze spotkanie uczestniczek projeku systemowego. W spotkaniu udział wzieli: Kierownik MGOPS w Lipsku p. Teresa Smaga, Koordynator Projektu p. Danuta Rokita oraz pracownicy ośrodka. Dalszą część zajęć poprowadził psycholog.W ramach aktywnej integracji 12 beneficjentek otrzyma wsparcie z grupy aktywizacji społecznej i zdrowotnej. Zajęcia z psychologiem obejmują podstawy psychoterapii dla osób współuzależnionych, jak również edukację alkoholową i współuzależnienia oraz przemocy domowej. Działaniami osłonowymi zostały również objęte dzieci uczestniczek projektu. 30 dzieci zostało podzielone na dwie grupy wiekowe. Zajęcia z dziećmi odbywają się pod czujnym okiem 2 pedagogów. Wszyscy uczestnicy projektu zapewniony mają posiłek.
 
 
Od 1 marca 2010 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku rozpoczął realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ...więcej

Harmonogram warsztatów i zajęć grupowych realizowanych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn „ Odkryj swoje mocne strony-wsparcie dla kobiet z gminy Lipsko” . Projekt realizowany jest od 01 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku. ... więcej Zajęcia ze specjalistami prowadzone są od miesiąca kwietnia 2010 r. do 10 grudnia 2010 r.

[14.04.2010]