PROGRAMY 2012
 
Spotkanie międzykoleniowe w ramach programu „Aktywnie – kreatywnie”.

zajecia

Celem spotkania uczestników programu wraz z wnukami była wymiana wiedzy i doświadczeń poprzez wspólną wymianę przepisów kulinarnych., Młodzież miała okazję poznać tradycyjne potrawy na podstawie przepisów, których nie ma w książakach kulinarnych. Uczestnicy programu chętnie służyli swoją wiedzą i doświadczeniem w przygotowaniu tradycyjnych potraw. Wszystkie przepisy zostaną wydane w formie broszury kulinarnej. Międzypokoleniowe spotkanie kulinarne było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń osób starszych z młodymi ludźmi. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy muzyce biesiadnej w wykonaniu zaproszonych członków lokalnego zespołu muzycznego.
Barbara Rutkowska [06.11.2012]


Projekt „Aktywnie-kreatywnie” współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego jest w trakcie realizacji przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Winda”

 

zajecia

        W ramach projektu rozpoczęto już zajęcia z aerobicu i Nordic Walking. Uczestnicy projektu bardzo chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach. Wyrazem tego jest 100 % obecność na zajęciach oraz radość na twarzach osób. 5 września 2012 r. wszyscy uczestnicy oraz 2 osoby kadry wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do Kozłówki. Zwiedzano Zespół Pałacowo – Parkowy; Muzeum Zamoyskich, Powozownię, Ptaszarnię.Wyjazdowi towarzyszyła świetna atmosfera i słoneczna pogoda. W drodze powrotnej uczestnicy skorzystali ze smacznego obiadu w przydrożnej restauracji. Uśmiechnięci, zadowoleni i zrelaksowani wszyscy wrócili do domów nie mogąc doczekać się kolejnych wspólnych spotkań.

        W ramach projektu od 10 września 2012 r. uczestnicy zaczynają zajęcia komputerowe, które będą prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku. W dwóch grupach po 7 osób w każdej grupie. Osoby nauczą się podstaw obsługi komputera, a przede wszystkim nabędą umiejętności poruszania się w internecie. Wydana również została broszura informacyjno-promocyjna nt. uprawnień osób starszych i osób niepełnosprawnych. Broszura ta promuje projekt, integrację osób starszych i niepełnosprawnych. Dalsze działania w ramach projektu dla grupy uczestników:

 • zajęcia z psychologiem (12 IX)
 • zajęcia z edukacji prozdrowotnej (8X)
 • spotkanie autorskie z poetką Krystyną Łukasik
 • wyjazd do teatru na sztukę „Szalone nożyczki”(29 IX )
 • spotkanie integracyjne przy kawie i herbacie, wspólne wysłuchanie nagrania audycji w „Twoim Radio Lipsko” w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który przypada 01.X.2012 r.
 • spotkanie międzypokoleniowe (uczestnicy z wnukami – 6 listopada)
 • wydanie broszury kulinarnej, która będzie podsumowaniem spotkania międzypokoleniowego.
 • oraz dalsze zajęcia z aerobicu i Nordic Walking.

  Koordynator Projektu                                      

  Teresa Smaga                                            

  Harmonogram zajęć.
 • [10.07.2012]
   
  Program "Aktywnie - Kreatywnie".

   

  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Winda” w Lipsko realizuje projekt od 01 lipca 2012r. do 31 grudnia 2012r. pt „Aktywnie – Kreatywnie”, który skierowany jest do osób po 60 roku życia. Celem projektu jest aktywizacja i integracja osób starszych, wyrównywanie szans i integracja osób niepełnosprawnych. Zajęcia w ramach projektu pozwolą w kreatywy sposób dostrzec nowe możliwości i podjąć działania na rzecz aktywnej integracji w środowisku osobom powyżej 60 roku życia. Uczestnicy poprawią swą kondycję, aktywnie spędzą czas wolny i nabędą umiejętności posługiwania się komputerem.

  Ponadto oferujemy:

 • zajęcia z psychologiem i pielęgniarką,
 • zajęcia sportowe z Nordic Walking,
 • aerobic,
 • wyjazd do teatru i na wycieczkę,
 • zajęcia komputerowe,
 • spotkanie międzypokoleniowe,
 • wydanie broszury informacyjno-promocyjnej dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 • wydanie broszury kulinarnej "Potrawy mojej babci",

  Program współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego.
 • [10.07.2012]
   
  Program „Mogę wszystko” współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany do rodziców z dziećmi od 7 do 16 lat, które borykają się z problemami, potrzebują wsparcia i pomocy.

  zajecia

  Zajęcia z komunikacji interpersonalnej zakończyły spotkania grupowe w ramach programu "Mogę wszystko".

   
  [10.07.2012]
   
  Program „Mogę wszystko” współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany do rodziców z dziećmi od 7 do 16 lat, które borykają się z problemami, potrzebują wsparcia i pomocy.

   

  Trwa realizacja programu "Mogę wszystko" współfinansowanego przez zarząd województwa Mazowieckiego.

  15 rodzin z terenu miasta i gminy Lipsko uczestniczy w warsztatach umiejętności społecznych, warsztatach psychoedukacyjnych dla dzieci.

  Wszyscy otrzymali pomoc rzeczową:
  Kobiety paczki z okazji Dnia Matki, natomiast dzieci paczki z okazji Dnia Dziecka.

  Zorganizowano wyjazd do teatru w dniu 1.06.2012r. na sztukę "Alicja w krainie czarów". Pozostałe osoby w dniu 07.06.2012r. obejrzały spektakl "Szalone nożyczki" w Teatrze Powszechnym w Radomiu".

  Fotorelacja z zajęć, wyjazdu do teatru na spektakl "Alicja w krainie czarów".

  Fotorelacja z wyjazdu do teatru na spektakl "Szalone nożyczki".

  [08.06.2012]
   
  Program „Mogę wszystko” współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany do rodziców z dziećmi od 7 do 16 lat, które borykają się z problemami, potrzebują wsparcia i pomocy.

   

  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej ”Winda” od dnia 16 kwietnia 2012 roku do 31 lipca 2012 roku realizuje projekt pn. „Mogę wszystko” współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Projekt skierowany jest do 15 rodzin wieloproblemowych z terenu Miasta i Gminy Lipsko. Uczestnikami projektu są również dzieci z tych rodzin w wieku od 7 do 16 lat.

  W ramach projektu oferujemy:

 • Punkt Informacji Obywatelskiej ; w każdym tygodniu dyżury prawnika, psychologa i pedagoga. Wszyscy specjaliści dyżurują w ciągu tygodnia po 2 godz.(harmonogram dyżurów PIO w załączeniu),
 • warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla rodziców,
 • warsztaty z zakresu zasad komunikacji i więzi w rodzinie – dla rodziców,
 • warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci,
 • pomoc rzeczową; paczki żywnościowe dla rodziców z okazji Dnia Matki oraz paczki żywnościowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,
 • 2 wyjazdy do teatru do Radomia w tym: 1 czerwca dla dzieci na sztukę „ Alicja w krainie czarów” i 7 czerwca dla rodziców i dzieci starszych na sztukę komediową „ Szalone nożyczki”,
 • bezpłatny dostęp do internetu.

 • Harmonogram zajęć w ramach projektu w załączeniu.

  Koordynator programu
  Teresa Smaga


  [15.05.2012]
   
  Program „Mogę wszystko” współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego skierowany do rodziców z dziećmi od 7 do 16 lat, które borykają się z problemami, potrzebują wsparcia i pomocy.

   

  W okresie od 16 kwietnia 2012 r. do 31 lipca 2012 r. realizowany będzie program „Mogę wszystko” skierowany do dzieci w wieku od 7 do 16 lat oraz ich rodziców. Program będzie współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Aspołecznej „Winda” w Lipsku, a program realizowany będzie przez pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku będący członkami Stowarzyszenia.

   Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna poprzez stworzenie środowiskowych form pomocy dla dzieci i ich rodzin, dostęp do informacji obywatelskiej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznego.

  W ramach programu oferujemy:

  1. wsparcie psychologiczne dla rodziców i dzieci,
  2. warsztaty ze specjalistą ds. komunikacji interpersonalnej,
  3. poprawę sytuacji materialnej rodzin poprzez wsparcie rzeczowe (paczki żywnościowe z okazji Dnia Matki/Ojca i z okazji Dnia Dziecka,
  4. korzystanie z Punktu Informacji Obywatelskiej, którego celem będzie zapewnienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej doradztwa i informacji o przysługujących uprawnieniach, procedurach załatwienia sprawy i specjalistycznych instytucjach pomocowych w rozwiązywaniu problemów prawnych, administracyjnych, wychowawczych (bezpłatne poradnictwo pedagoga, psychologa, prawnika)
  5. wyjazd integracyjny dla dzieci i ich rodziców do teatru

   

  Wszystkich chętnych do udziału w programie zapraszamy do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku (pokój nr 2 lub 3) w celu podpisania deklaracji uczestnictwa.

  Koordynator programu
  Teresa Smaga

  [02.04.2012]