PROGRAMY EFS 2013
 
Zakończenie działań projektowych zaplanowanych na 2013 rok

zajecia

17 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Mikołaja dla wszystkich uczestników projektu systemowego pn.”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko” W trakcie spotkania toczyły się rozmowy podsumuwujące całość działań projektowych, uczestnicy wypełnili ankiety końcowe, a życzenia świąteczne dla wszystkich uczestników i ich rodzin złożyła P. Teresa Smaga – Koordynator projektu. Uczestnicy projektu i ich dzieci otrzymali paczki swiąteczne. Spotkanie to zakończyło działania zaplanowane na 2013 rok.

Barbara Rutkowska [18.12.2013]


Zakończenie szkoleń zawodowych:

zajecia

1. „fryzjer – kosmetyczka”
2. „kucharz małej gastronomii”
3. „ogrodnik – pracownik terenów zielonych”

Zakończyły się szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego realizowanego w 2013 roku. Szkolenia trwały od 17.10.2013 do 31.10.2013 r. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Barbara Rutkowska [05.11.2013]


Zakończenie szkolenia zawodowego „sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych"

zajecia

28 października 2013 roku 5 uczestników projektu ukończyło szkolenie zawodowe „sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych’. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Barbara Rutkowska [28.10.2013]


Rozpoczęcie szkoleń zawodowych:

zajecia

- 7 osób uczestniczy w szkoleniu „fryzjer – kosmetyczka”.
- 7 osób uczestniczy w szkoleniu „kucharz małej gastronomii”
- 10 osób uczestniczy w szkoleniu „ogrodnik – pracownik terenów zielonych”

Wybór szkolenia jest zgodny z predyspozycjami uczestników i ukierunkowany przy pomocy doradcy zawodowego.
Szkolenie prowadzi Centrum Biznesu i Promocji Kadr z Ostrowca.

Barbara Rutkowska [17.10.2013]


Szkolenie: „Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych „Termin szkolenia: 15.10.2013 do 28.10.2013

zajecia

W ramach aktywnej integracji 5 uczestników projektu systemowego rozpoczęło szkolenie „sprzedwca z obsługą komputera i kas fiskalnych”. Wybór szkolenia jest zgodny z predyspozycjami uczestników i ukierunkowany przy pomocy doradcy zawodowego. Szkolenie prowadzi ZDZ w Kielcach – Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku.

Barbara Rutkowska [15.10.2013]


„Odkryj swoje mocne strony- wsparcie dla osób z gminy Lipsko” - Harmonogramy

Harmonogram - Punkt Poradnictwa Specjalistycznego
Harmonogram - Zajęcia w Klubie Samopomocy
Harmonogram - Zajęcia z pedagogiem
Harmonogram - Zajęcia z profilaktyki
Harmonogram - Szkolenie "Fryzjer - kosmetyczka"
Harmonogram - Szkolenie "Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych”
Harmonogram - Szkolenie "Kucharz małej gastronomii"
Harmonogram - Szkolenie "Ogrodnik - pracownik terenów zielonych"


Teresa Smaga [15.10.2013r]


Zajęcia w Klubie Samopomocy

zajecia

W dniu 16 września 2013 roku uczestnicy projektu systemowego uczestniczyli w zajęciach manualno – plastycznych. Sztuka plastyczna daje możliwość wyzwolenia w człowieku tego co ukryte, niedostępne. Pozwala odkryć świat. Ta forma tworzenia pozwala „odkryć” siebie na nowo, wyrazić swoje nastroje i pragnienia.

Barbara Rutkowska [18.09.2013]


Zajęcia dzieci z pedagogiem

zajecia

Podczas zajęć rodziców dzieci uczestniczą w zajęciach z pedagogiem. Są to zajęcia plastyczne, kolorowanie, wycinanie i sklejanie różnych figur z papieru kolorowego, czytanie i rozmowy na temat budowania prawidłowych relacji między rodzeństwem, współpraca, istota rywalizacji.
Odbywają się również zajęcia w plenerze: gry i zabawy na placu zabaw, gimnastyka rąk i nóg oraz zabawy przy dźwiękach muzyki.

Barbara Rutkowska [18.09.2013]


Zajęcia grupowe uczestników projektu z profilaktyki uzależnień

Alkoholizm – jako choroba naszej cywilizacji. Popadanie w uzależnienie nie zdając sobie z tego sprawy. Udzielanie pomocy w wyzdrowieniu. Ważne jest by dać szansę każdemu, kto jej potrzebuje, ale również chce taką pomoc otrzymać. Omówienie tego tematu oraz dyskusja na przykładzie projekcji filmów profilaktycznych dotyczących problematyki uzależnień.
Dyskusja dotycząca zagadnień:
- dlaczego ludzie popadają w uzależnienia ?
- jak leczyć chorobę cywilizacyjną naszego wieku ?
- życie w abstynencji ?

Barbara Rutkowska [19.08.2013r]


Wyjazd integracyjno – edukacyjny do Jarosławca w dniach 27.07.2013 – 03.08.2013

zajecia

Uczestnicy projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddzialanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”realizowanego w 2013 roku przez MGOPS w Lipsku, którzy korzystają ze wsparcia asystenta rodziny wzięli udział w wyjeździe integracyjno – edukacyjnym nad morze w dniach 27.07.2013 do 03.08.2013. W wyjeździe uczestniczyły również dzieci.
W trakcie pobytu każda rodzina korzystała ze wsparcia asystenta rodziny i pracowników socjalnych. W zadaniu tym zaangażowanych było 2 asystentów i 3 pracowników socjalnych. Prowadzili pogłębioną pracę socjalną i udzielali wsparcia indywidualnie każdej rodzinie. Praca ta pozwoliła na dostrzeżenie deficytów emocjonalno – rozwojowych dzieci oraz dokładną obserwację wzbogacającą diagnozę sytuacji rodzinnej uczestników projektu.
W trakcie wyjazdu uczestniczki brały udział w zajęciach dotyczących :
- promocji zdrowego stylu życia
- zgubnych skutków nałogów
- dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne
- gospodarowanie własnym budżetem domowym
Dodatkowo podczas pobytu osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności miały możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, a wszyscy uczestnicy aktywnie brali udział w spotkaniach integracyjnych organizowanych na terenie ośrodka. Korzystali również z kąpieli w basenach, a niektórzy również z kąpieli w morzu.
Wyjazd sprzyjał aktywnej integracji, wypoczynkowi i zawiązaniu więźi między uczestnikami projektu oraz udzielaniu wzajemnej pomocy.

Barbara Rutkowska [05.08.2013]


Zajęcia w Klubie Samopomocy

zajecia

Uczestnicy projektu w trakcie zajęć w klubie samopomocy kontynuowali zajęcia manualno plastyczne oraz poznawali techniki fotografowania.
Zajęcia twórcze mają duże walory terapeutyczne – zapobiegają depresji, przywracają nadzieję, pomagają odzyskać harmonię wewnętrzną, otwierają nowe możliwości, wpływają dodatno na bilans życiowy.
Zajęcia grupowe rozwijają natomiast wrażliwość, kreatywność, sprzyjają integracji oraz uczą komunikowania się i współdziałania.
Podczas zajęć wszyscy uczestnicy przy wyśmienitej kawie z ekspresu rozmawiają, wymieniają poglądy i uwagi.

Barbara Rutkowska [16.07.2013]


Wyjazd do teatru

zajecia

W dniu 17 maja 2013 roku odbył się wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl „Prywatna klinika”. Jest to opowieść o perypetiach atrakcyjnej kobiety i jej kochanków, ich żon i jej najlepszej przyjaciółki i byłego męża. Poważne tarapaty zamieniają się w splot arcydowcipnych sytuacji toczących się w zawrotnym tempie. „Prywatna klinika” kojarzy się oczywiście ze środowiskiem medycznym. Na szczęście jednak sytuacja na scenie wyglądała mniej poważnie niż w służbie zdrowia. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli również udział w kolacji integracyjnej w Karczmie Saganek.

Spektakl teatralny połączony z kolacją integracyjną to dobry sposób na miłe spędzenie wieczoru ale również połączenie zabawy z edukacją i niepowtarzalne przeżycie emocjonalne.

Barbara Rutkowska [20.05.2013]


Zajęcia grupowe z psychologiem.

Zajęcia dotyczyły przyjmowania osobistej adpowiedzialności a asertywności w relacjach międzyludzkich. Znaczenie zachowania asertywnego, właściwości asertywności oraz asertywność a inne typy zachowań. Asertywność – to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc rozmówców. Zajęcia odbyły się 08 maja 2013r.

Barbara Rutkowska [10.05.2013r]


Zajęcia dzieci z pedagogiem.

Tematem przewodnim zajęć były konflikty i sposoby rozwiązywania wystepujących konfliktów między rodzeństwem. Podstawowe informacje dotyczace istoty konflkiktu. Zajęcia odbyły się 08 maja 2013r.

Barbara Rutkowska [10.05.2013]


Uczestnicy projektu w trakcie zajęć wykonywali ozdoby świąteczne. Zajęcia umożliwiają nabycie nowych umiejętności, poczucia wspólnoty oraz wzmocnienie psychiczne.

Barbara Rutkowska [19.03.2013r]


Punkt Poradnictwa Specjalistycznego.

Uczestnicy projektu mają mozliwość skorzystania z porad udzielanych w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w zakresie: interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnych, uzyskania informacji o prawach i uprawnieniach w celu przywrócenia samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy.

Barbara Rutkowska [18.03.2013]


Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu połączony z kolacją integracyjną

zajecia

W dniu 13 marca 2013 roku odbył się wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl „Klejnoty”. Jest to brawurowa, superśmieszna, rozgrywająca się w zawrotnym tempie farsa. Śmiech rozbrzmiewał na całej sali, gdy aktorzy z chirurgiczną precyzją odgrywali komiczne sceny, co podkreślał dopracowany każdy gest, ruch czy mimika. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli również udział w kolacji integracyjnej w Karczmie Saganek.

Spektakl teatralny połączony z kolacją integracyjną to dobry sposób na miłe spędzenie wieczoru ale również połączenie zabawy z edukacją i niepowtarzalne przeżycie emocjonalne.

Barbara Rutkowska [14.03.2013]


Zajęcia grupowe z psychologiem

zajecia

W dniu 06 marca 2013 roku odbyły się zajęcia grupowe z psychologiem. Temat zajęć to istota i źródła samooceny. Samoocena jako składnik poczucia własnej wartości. Wyrażanie oponii na własny temat, czyli to co myśli o sobie każda osoba. Myślenie pozytywne, czy raczej negatywe to samoocena niska lub wysoka. Postawa wobec własnej osoby i jej wpływ na zachowania. Osoby nie wierzące we własne możliwości nie podjemują wyzwań, wysiłku i mogą rezygnować ze szcęścia żyjąc w utwierdzeniu i poczuciu beznadziejności.

Zajęcia pedagogiczne dzieci odbyły się na placu zabaw. Wykorzystując ładną pogodę dzieci korzystały z różnych gier i zasady zabawy i pracy w grupie.

Barbara Rutkowska [08.03.2013]


Spotkanie uczestników projektu w Klubie Samopomocy.

18 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie uczestników projektu w Klubie Samopomocy.
Uczestnictwo w klubie oraz współpraca z osobą prowadzącą przyczynią się do nabycia nowych umiejętności, wyrażenia osobowości poprzez tworzenie prac, kształtowanie kultury odbioru dzieł sztuki oraz aktywnej postawy twórczej prowadzącej do wzmocnienia własnej osobowości i nabycia nowych umiejętności.
Zajęcia w Klubie Samopomocy realizowane będą od lutego do grudnia 2013 roku.


Barbara Rutkowska [20.02.2013]


Punkt Poradnictwa Specjalistycznego.

W ramch realizacji instrumentu aktywizacji społecznej, wszyscy uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z porad i wsparcia w zakresie mediacji rodzinnych, uzyskania informacji o prawach i uprawnieniach umożliwiających przywrócenie samodzielności życiowej oraz udzielenie wielozakresowej pomocy doradczej.
Punkt Poradnictwa Specjalistycznego rozpoczął działalność 16 lutego 2013 roku. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania z porad w trzecią sobotę każdego miesiąca od godz. 9.00 do 12.00.


Barbara Rutkowska [18.02.2013]


Zajęcia grupowe z komunikacji interpersonalnej

zajecia

W dniu 11 lutego 2013 roku rozpoczęły się zajęcia grupowe z komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy projektu w trakcie tych zajęć zdobędą wiedzę dotyczącą istoty komunikacji i wpływu na realacje międzyludzkie.

Komunikacja to proces psychologiczny, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednich kontaktach z inną osobą. Jest to proces, który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją i słowami każdy człowiek przekazuje określone informacje.

Niewłaściwe stosowanie jest przyczyną wielu konfliktów, nieporozumień, kłótni, niedomówień itp. Prawidłowa umiejętność komunikacji ma wpływ na poprawne relacje międzyludzkie.

Dzieci z rodzin uczestniczących w projekcie, którym został przydzielony asystent rodziny mają zapewnioną opiekę pedagogiczną.

Barbara Rutkowska [12.02.2013]


Harmonogram warsztatów i zajęć grupowych realizowanych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn „ Odkryj swoje mocne strony-wsparcie dla osób z gminy Lipsko” .


Harmonogram do pobrania:

Załącznik 1

Teresa Smaga - Dyrektor MGOPS w Lipsku[07.02.2013]

Harmonogram zajęć w m-cu lutym 2013r.


11 lutego 2013 roku w godzinach od 15.30 do 18.30 odbędą się zajęcia z komunikacji interpersonalnej

18 lutego 2013 roku w godzinach od 15.30 do 17.30 odbędą się zajęcia w Klubie Samopomocy

20 lutego 2013 roku w godzinach od 15.30 do 18.30 odbędą się zajęcia z komunikacji interpersonalnej Wszystkie zajęcia odbywają się w pomieszczeniach adoptowanych na potrzeby projektu przy ul.Iłżeckiej 6A.

Wyjazd uczestników projektu do Teatru do Radomia w dniu 13 marca 2013r. –godz.15.00 na sztukę KLEJNOTY. „Klejnoty” to brawurowa, superśmieszna, rozgrywająca się w zawrotnym tempie farsa. Gwarantowany sposób na udane spędzenie wieczoru.

Barbara Rutkowska [01.02.2013]

Działania projektowe zaplanowane na 2013 rok.


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku rozpoczął działania projektowe zaplanowane na 2013 rok w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu Vii, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. ”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko”

Okres realizacji projektu od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W 2013 roku działania projektowe zostały skierowane do 31 osób.
10 rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi otrzymały wsparcie asystenta rodziny. W zajęciach projektowych uczestniczą również dzieci. Mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i różne formy zajęć aktywizujących. Dla tych rodzin zaplanowany jest wyjazd integracyjno – edukacyjny nad morze w okresie wakacyjnym.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w formie:
- warszatów z komunikacji interpersonalnej
- warsztatów psychologicznych grupowych i indywidualnych
- warszatów z profilaktyki uzależnień
- możliwość korzystania z poradnictwa specjalistycznego
- możliwość rozwoju zainteresowań w trakcie uczestnictwa w klubie samopomocy
- warsztaty z doradcą zawodowym i udział w kursach zawodowych zgodnie z posiadanymi predyspozycjami i potrzebami uczestników
- dwa wyjazdy do teatru
- wsparcie dochodowe

Barbara Rutkowska [30.01.2013]

Projekt systemowy "Odkryj swoje mocne strony - wsparcie dla osób z gminy Lipsko" - nabór specjalistów


MGOPS w Lipsku ogłasza nabór specjalistów, szczegóły w załącznikach.

Załącznik 1
Załącznik 2

Teresa Smaga - Dyrektor MGOPS w Lipsku [10.01.2013]