PROGRAMY 2014
 
Program „Mogę więcej”

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej ”Winda” od dnia 01 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku realizuje projekt pn. „Mogę więcej”. Projekt skierowany jest do 7 rodzin wieloproblemowych z terenu Miasta i Gminy Lipsko. Uczestnikami projektu są również dzieci z tych rodzin w wieku od 8 do 15 lat.

W ramach projektu oferujemy:
- korzystanie z Punktu Poradnictwa, którego celem będzie zapewnienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej doradztwa i informacji o przysługujących uprawnieniach, procedurach załatwienia sprawy i specjalistycznych instytucjach pomocowych w rozwiązywaniu problemów prawnych, administracyjnych, wychowawczych (bezpłatne poradnictwo pedagoga, psychologa, prawnika)
- zajęcia w klubie o charakterze świetlicowym dla dzieci
- zajęcia kulinarne dla dzieci
- zajęcia plastyczne dla dzieci

Celem projektu jest objęcie grupy dzieci i młodzieży bez żadnych zainteresowań, pomysłów na przyszłość, mających trudności w nauce kompleksowym wsparciem. Zapewnienie uczestnikom stałego miejsca spotkań, udział w zajęciach pobudzających wyobraźnię, stworzenie warunków do podjęcia przez uczestników inicjatyw.

Program współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego
Ewelina Siwierska [10.07.2014]


Czysta sprawa - Akcja "Czysty Aniołek"

konferencja

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku przyłączył się do akcji "Czysty Aniołek", jest to ogólnopolska akcja organizowana przez Stowarzyszenie Piękne Anioły.

Stowarzyszenie Piękne Anioły w związku z działalnością odwiedzając domy ubogich rodzin zwróciło uwagę na ważny problem. W domach tych brakuje podstawowych środków czystości tj. mydło czy szampon. Dzieci nie mają szczoteczek do zębów ani pasty. Za ręczniki służą stare pocięte prześcieradła. Postanowiliśmy coś zrobić, aby pomóc tym dzieciom.

Akcja ta ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin i przekazanie ich do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zbieramy: mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki do zębów. Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak.


Jak wziąć udział?
  • Zorganizuj zbiórkę w swoim środowisku: szkole, przedszkolu, zakładzie pracy, podczas domowej uroczystości. Każdy przyniesie dowolną rzecz wg swoich możliwości (mydełko, szampon, pastę, szczotkę do zębów, ręcznik)
  • Zebrane środki czystości zapakujcie do siatki, pudełka. Zachęcamy do zrobienia zdjęcia zbiórki i jej uczestników. Przyślijcie zdjęcie wraz z opisem kto i co zorganizował na nasz adres (stowarzyszenie@piekne-anioly.pl), a my pokażemy na naszej stronie i fb jak się bawiliście i jak pomogliście. Dobrem trzeba się chwalić, można wtedy pomóc dwa razy. Sam pomogłeś i pokazałeś innym jak to robić. Jeśli ktoś pod wpływem Twojej akcji zorganizował swoją, to Ty pomogłeś dwa razy!
  • Paczkę zanieś do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni, asystenci rodzin rozwiozą rzeczy tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Listę adresów i telefonów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej znajdziesz na stronie http://www.piekne-anioly.org/.
  • Wspieramy się na wzajem, opowiadamy i zachęcamy do zbiórki. Z naszej strony można ściągnąć plakat i umieścić go na swojej stronie, fb. To nie jest akcja Stowarzyszenia, to jest akcja, która powinna wzbudzić reakcję u nas wszystkich!
  • Ewelina Siwierska [04.03.2014]