Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku

27-300 Lipsko, ul 1 Maja 2, woj. mazowieckie, tel/ fax: 048 3780 182, lipsko@ops.pl

Biuletyn Informacji
Publicznej
NIP: 8111-16-62-501; REGON: 672771850; Rachunek bankowy: 93913500080000140120000010
 strona główna
  ŚWIADCZENIA RODZINNE
\wzory wniosków
- Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego  
- Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka  
- Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego  
- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego  
- Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego  
- Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  
-  
-