Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku

27-300 Lipsko, ul 1 Maja 2, woj. mazowieckie, tel/ fax: 048 3780 182, lipsko@ops.pl

Biuletyn Informacji
Publicznej
NIP: 8111-16-62-501; REGON: 672771850; Rachunek bankowy: 93913500080000140120000010
 

Pracownicystrona główna
  PRACOWNICY OŚRODKA
 

DYREKTOR OŚRODKA

 

Teresa Smaga,[ tel.: 048 37 80 182; 048 37 80 125, ops@lipsko.eu]

  Z-CA DYREKTORA [POMOC SPOŁECZNA]
    Barbara Rutkowska [tel.: 48 3780] 182 w. 23]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Iwona Buza

ASYSTENT D/S KSIĘGOWOŚCI
   

Monika Kwiatkowska

OBSŁUGA KADROWA, OBSŁUGA ORGANIZACYJNO TECHNICZNA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I ZESPOŁÓW ROBOCZYCH DZIAŁĄJĄCYCH NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, OBSŁUGA SEKRETARIATU

 

Renata Pikus

PRACOWNIK PROWADZĄCY PROCEDURĘ "NIEBIESKIEJ KARTY" I SPORZĄDZANIE WYWIADÓW ŚRODOWISKOWYCH W ŚRODOWISKACH DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ
   

Beata Dynarek

oraz:

  • prowadzenie spraw funduszu alimentacyjnego.

PRACOWNICY SOCJALNI WYKONUJĄCY PRACĘ W TERENIE

 

Grażyna Adach

 

Halina Podwojska

 

Małgorzata Tusińska

 

Halina Szymczyk

 

Ewelina Siwierska

    Beata Dynarek [1/2 etatu]

ASYSTENT RODZINY

 

Anna Pęcak

 

Monika Lorek

PRACOWNICY PROWADZĄCY ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Barbara Więcław

 

Agnieszka Radelczuk (zastępstwo pełni Edyta Kasperczyk)

OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWE

 

Burek Ewa

 

Wróbel Anna

RADCA PRAWNY

 

Marta Lerka

Godziny pracy:
- Poniedziałek 12:00 - 15:30
- Piątek 12:00 - 15:00

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (umowa-zlecenie)

 

Eliza Nowak